האוכל זית כבוש בפני עצמו, האם ברכתו "שהכל" או "בורא פרי העץ"?

הלכה היא שברכתו של שמן הזית שנהנה ממנו "בורא פרי העץ", האם ברכה זו מתאימה גם לאוכל זית כבוש?

היש הבדל בברכתו של הזית הכבוש בין מקום שנהגו לאכלו חי לבין מקום שנהגו לאכלו כבוש בלבד?

מדוע הירקות שנשלקו או נכבשו ברכתם "שהכל" ולא "אדמה"?

תאריך: 
18/10/09 ל' תשרי התש"ע
x

Audio Playlist