היש לשטוף ולהדיח כוס של קידוש למרות שהוא נקי?

מה המשמעות הסמלית בצירוף כוס של יין לברהמ"ז?
לשיטת המחלקים בין כוס נקי ללא נקי, מדוע? והרי בתלמודים הבבלי והירושלמי לא חילקו בזאת?
כיצד יראה מעשה הגשת כוס לאדם חשוב ללא שטיפה או בשטיפה בקערה המלאה מים ושיורי כוסות?

תאריך: 
26/10/09 ח' חשון התש"ע
x

Audio Playlist