קישוט בתי הכנסת בציורים, איורים וכיו"ב-האם מותר לפי ההלכה?

בתי הכנסת בתימן היו מעורטלים מעבודות אומנותיות, האם בגלל חוסר ידע באמנות בקרב בקהילה היהודית?

מהם המבחנים ההלכתיים להגבלת הכנסת צורות מסוימות לבתי הכנסת (הסחת דעת, סמלי ע"ז, תכנים לא מתאימים וכד')?

מהם הפתרונות האפשריים להנצחת שמות התורמים באופן אמנותי תוך הימנעות מפגיעה בקדושתו של בית הכנסת?

תאריך: 
01/11/09 י"ד חשון התש"ע
x

Audio Playlist