דילוג לתוכן העיקרי

מאפה שיצרו עליו אותיות או ציור, האם האוכלו בשבת עובר על איסור מחיקה?

היש הבדל בדין אם האותיות נוצרו בתהליך האפייה או שנוספו על גוף המאפה בשלב מאוחר יותר?

האם יש ליזהר לחתוך את העוגה או המאפה באופן שלא יחתוך האותיות משום איסור מחיקה?

באילו נסיבות גזרו חכמי ישראל את האיסורים של כתיבה ומחיקה בשבת?