ציבור שהעלה בטעות לקריאת התורה ארבע גוברי בר"ח שחל בחנוכה, מה עליהם לעשות?

האם יעלו קורא חמישי לקריאה של ימי החנוכה בספר שני או שיסתפקו בארבע גוברי שעלו ויוותרו על קריאת החנוכה?
בתלמוד נחלקו: "אין משגיחין בחנוכה" או "אין משגיחין בראש חודש", האם המשמעות שניתן לוותר על אחת הקריאות?
האם ישנה אופציה שלא לוותר על קריאת חנוכה תוך קריאתה בספר שני על ידי הרביעי שקרא קריאת ר"ח בספר ראשון?

תאריך: 
16/12/09 כ"ט כסלו התש"ע
x

Audio Playlist