האם ישנם נסיבות שאבלים יתחייבו בהדלקת נרות חנוכה בשני מקומות?

כאשר הגברים שוהים במאהל ואילו הנשים שוהות בבית, האם נחשב לשני בתים למרות שבני בית אחד הם ומאכלם משותף?

היושבים שבעה שלא בביתם, האם יתחיבו להדליק גם בביתם כאשר בני ביתם מתכוונים לחזור ללינה בביתם ?

האם במקרה האחרון יהיו פטורים בני הבית שאינם אבלים מלהדליק נרות שבת בביתם ?

תאריך: 
19/12/09 ב' טבת התש"ע
x

Audio Playlist