בברכת האורח נאמר: "ובבנות שלא ימותו" - מדוע נשתנתה מברכת הבנים?

מה משמעות נוסח זה שמברך האורח את בעל הבית בברכה זו היחודית דווקא לבנות?
מהי ההשתלשלות של הנוסחים השונים בסידורי תימן הקדומים בברכת האורח, האם נוסח זה מופיע בכל אותם סידורים?
בתלמוד הוזכרה הברכה הבאה בלבד "יהי רצון שלא יבוש בעולם הזה ולא יכלם לעולם הבא", איזה מסר טמון בברכה קצרה זו?

תגיות: 
תאריך: 
20/12/09 ג' טבת התש"ע
x

Audio Playlist