האם מותר בשבת להוציא באמצעות מצקת תבשיל מסיר שע"ג הפלטה?

האם יש הבדל בדין בין תבשיל שהתבשל כל צרכו לתבשיל שלא נתבשל כל צרכו?
לשיטות פסיקה מסוימות, באלו נסיבות לא יחול האיסור להחזיר הסיר ע"ג הפלטה?
כיצד ובאלו תנאים יפעל ההולך בשיטתו של הרמב"ם אשר מעוניין להשאיר חלק מהתבשיל מחומם גם לסעודה שלישית?

תאריך: 
01/01/10 ט"ו טבת התש"ע
x

Audio Playlist