היש חובה למנוע מעובדים זרים או משכנים גויים לעשות עבורנו מלאכה בשבת?

כאשר העבד הכנעני מבצע עבודה בשבת לעצמו ולא לאדונו, האם גם אז חייב האדון היהודי על שביתתו?

היש הבדל בדין עבד כנעני שקבל עליו שבע מצוות בני נח למרות שלא מל וטבל לשם עבדות?

שכן גוי שאיננו נתון למרות היהודי, היש למנוע ממנו עשיית מלאכה בשבת שעושה מדעת עצמו עבור היהודי?

תגיות: 
תאריך: 
12/02/10 כ"ח שבט התש"ע
x

Audio Playlist