מתנות לאביונים, האם יוצאים ידי חובה גם בנתינה לאביונים גויים?

היש קשר בין קיום מצוות צדקה לבין מצוות מתנות לאביונים בימי הפורים ומה יעודה של מצווה זו?
האם ניתן לצאת ידי חובת מצוות מתנות לאביונים בנתינת כלים, במתן כסות, במחילת חובות לעניים או אף במתן שיק?
העני המקבל, האם רשאי לשנות יעוד הכספים שקבל כמתנות לאביונים?

תגיות: 
תאריך: 
15/02/10 א' אדר התש"ע
x

Audio Playlist