מי ששכנו השתכר בפורים דאשתקד וגרם לו נזקים, האם רשאי לנעול הדלת בפניו או אף להוציאו בכח מביתו?

מהי אחריותו הנזיקית של מי שהשתכר במסיבת פורים? האם רשאי הניזק לתפוס בנכסי המזיק כערובה לתשלום הנזק?

מה המשמעות ההלכתית של הדרגות השונות של השיכרות והאם יש היתר בפורים לשיכרות ברמה מסוימת?

האם נפטור את המשתכר מחיוב נזקים בגלל שלכאורה קיים מצוות שמחת הפורים ומה משקל מעשיו באותו שלב?

תאריך: 
16/02/10 ב' אדר התש"ע
x

Audio Playlist