דילוג לתוכן העיקרי

האם רשאי יהודי מהשפלה להגיע לירושלים בט"ו באדר ע"מ לקרוא המגילה עבורם?

מהו הזמן הקובע להגדרה "פרוז בן יומו" ויקרא המגילה ביום י"ד או "מוקף בן יומו" שיקרא המגילה ביום ט"ו באדר?

מהו המסר המסתתר בתקנת חכמי ישראל שני זמנים לפורים למרות שלכאורה זה נראה כעבירה על "לא תתגודדו"?

כיצד ניתן לעמוד על נפלאות דרכי ההשגחה האלוהית תוך ניתוח מהלכיה החכמים להתמודד בהצלחה עם אויבי היהודים?