מה דינו של מאכל שנתבשל בפסח בכלי חמץ שלא נשתמשו בו למעלה משנה?

למרות שלא הגעילו הכלי, הניתן להתיר התבשיל בדיעבד בגלל שהפליטה מדופני הכלי נחשבת ל"נותן טעם לפגם"?

האם ניתן להתיר הבישול היות ולמעשה כבר אין טעם בלוע בדפנות הכלי לאחר תקופה ארוכה כדין יין נסך?

האם בגלל חומרתו של החמץ נאסור המאכל שנתבשל בכלי שעברו עליו 24 שעות מהשימוש האחרון בו?

תאריך: 
04/03/10 י"ח אדר התש"ע
x

Audio Playlist