האם יוצאים ידי חובת מצוות ארבע כוסות ביין שאיננו מבושל?

האם גם לשלושת הכוסות שלאחר הכוס הראשון יש מעמד של קידוש?

היש חילוק בין מעמד כוסות של מצווה למעמד של כוסות של חרות?

האם רשאי לצאת ידי חובת מצוות ארבעה כוסות גם ביין מפוסטר?

תגיות: 
תאריך: 
16/03/10 א' ניסן התש"ע
x

Audio Playlist