דילוג לתוכן העיקרי

התחברות לשורשים - מרשם של היהדות להצלחה במערכות ישראל

דברים שנשא מו"ר הרב רצון ערוסי יצ"ו בפתח יום העצמאות התש"ע