דילוג לתוכן העיקרי

חזן המעיין בשבת ברשימת הזכאים ל"מי שבירך", היש בזה איסור קריאת שטרי הדיוטות?

מה נכלל בהגדרת שטרי הדיוטות שקריאתן אסורה בשבת?
האם גזירת איסור קריאת שטרי הדיוטות לא תחול כאשר מדובר בקריאה לשם מצווה?
האם בקביעת האיסור יש לבדוק גם את רמת מעורבותו של מכין הרשימה עם מבקשי הברכות