דילוג לתוכן העיקרי

שיק פתוח שנשלח בדואר ולא הגיע לתעודתו, האם השולח חייב לשלם?

האם רשות הדואר נחשב שליחו של החייב כנושא באחריות לגורלו של השיק?

מה הדין שזרק הלווה השיק לכיוון המלווה בהסכמתו אך בדרכו נשרף, האם פטור הלווה?

באילו נסיבות האחריות לאמצעי תשלום שנשלח נופלת על הלווה ולא על השליח?