האם ישנם דרכי היתר לשימוש במכשיר שמיעה בשבת?

היש נסיבות של טכנולוגיות במכשירים אלו המעלים חשש לאיסור הבערת מתכת וכיצד ניתן להימנע מהם?

האם ניתן להתיר בשבת דיבור או תפילה ישירות לרמקול הכולל התקנות טכניות על בסיס גרמא?

האם נושא המכשיר יוצא ידי חובת שמיעת שופר או שהקול הנשמע אינו עומד בדרישות ההלכה?

תאריך: 
13/05/10 כ"ט אייר התש"ע
x

Audio Playlist