ר"ח שחל ביום ו'- הקדים תפילת ליל שבת וסעודת השבת, האם יאמר "יעלה ויבוא" בתפילה ובברהמ"ז?

ר"ח שחל ביום א', האם יזכיר בברהמ"ז את השבת (רצה והחליצנו) או את ר"ח (יעלה ויבוא)?

מהו הכלל הקובע בנסיבות מורכבות אלו והאם יש לכלל זה גם נפקויות בדיני איסור והיתר?

האם גם בשאלה שלפנינו יברך "יעלה ויבוא" בברהמ"ז והרי סעודה של ליל שבת חייב לאכול כשיעור רק לאחר צאת הכוכבים?

תאריך: 
14/05/10 א' סיון התש"ע
x

Audio Playlist