שנים שסעדו פת והשלישי אכל עוגה, האם מצטרפים לזימון?

מה משמעות הזימון ומהי שיטת הרמב"ם במקרה דנן?
היש הבדל ברוב אוכלי הפת לחיוב הזימון בעשרה לעומת הרוב שלא התפללו לצירוף לתפילה?
מהי שיטתו של השו"ע בנדון, כאשר השלישי אוכל ירק או פרי או אף שותה האם יצטרף לזימון?

תאריך: 
30/05/10 י"ז סיון התש"ע
x

Audio Playlist