האם רשאים שניים לקרוא את ההפטרה?

מה משמעות קריאת דברי הנביאים לאחר קריאת התורה ומה מטרת חכמי הדורות שתקנו הקריאה?

למה תקנו אותם חכמים שיש לקרוא מס' פסוקים מן התורה טרם קריאת דברי הנביאים?

האם ישנו פתח הלכתי לחלוקת קריאת דברי הנביא כאשר הקורא אינו בקי בקריאת המפטיר?

תאריך: 
12/06/10 ל' סיון התש"ע
x

Audio Playlist