דילוג לתוכן העיקרי

הרשאי שוכר דירה להשכיר לאחרים ולגבות מהם שכ"ד?

האם המשכיר יכול להתנגד להכנסת דיירים נוספים שלא נכללו בהסכם?

האם תעמוד לשוכר זכותו להביא דיירים נוספים לאור מחוייבותו להחזיר הדירה ברמה שקבל אותה?

באילו נסיבות מותר לשוכר להשכיר לאחרים אם אין סעיף מגביל בחוזה?