דילוג לתוכן העיקרי

המתארח בשבת בבית מלון, האם מותר לו לטלטל מחדרו ללובי או לחדר האוכל וכיו"ב?

היש לחשוש שהבעלים של המלון לא התקינו עירובי חצרות ואז יאסר מלהוציא חפציו מן החדר?

היכן יניח המפתח לדלת החדר, יהודי המתארח בחו"ל בבית מלון בבעלות של גויים?

מהו, אם כן, הפתרון לאורח יר"ש הנאלץ לשהות בשבת בבית מלון בחו"ל או בישוב שרוב תושביו אינם שומרי מצוות?