דילוג לתוכן העיקרי

מהי הברכה שיש לברך על אכילת קרוטונים?

היש שוני בברכה אם הם נאכלים בפני עצמם או נאכלים כשהם מושרים במרק?

האם נכלל הקרוטון בהגדרת פת שנשתנתה צורתה ולא יברך המוציא לכאורה שהרי אין בו כזית?

היש להבחין לצורך קביעת הברכה בין תהליך בישול לבין בלילת הקרוטונים בנוזל?