דילוג לתוכן העיקרי

המותר בשבת להשתמש במגבונים לחים?

מהי המלאכה שיש לחשוש לה לאסור השימוש במגבונים אלו בשבת?

מה ההבדל בין סחיטת בגד שנשרה במים לבין סחיטת מטלית שסיפגו בה משקין ע"מ להצילם?

מדוע הגביל הגר"ע יוסף היתר שימוש במגבונים רק לקטנים והאם בנסיבות דומות ניתן להתיר גם עבור בוגרים?