שאל מחבירו טלית כשעלה לתורה, האם חייב בברכה על העיטוף בטלית השאולה?

באילו נסיבות ישנה חובה להטיל ציציות אף בכסות שאולה?

איזה מסר רצה הרמב"ם להעביר לנו בפסק:"...שאולה פטורה.." ללא התייחסות לאיש השואל טלית?

האם יש לחשוש שהמשאיל טלית מצויצת אינו מקנה לשואל את הטלית לשם עלייה לתורה או לשמש כש"צ?

תאריך: 
21/07/10 י' אב התש"ע
x

Audio Playlist