המגדל תרנגולים, האם בשבת לא יסגור דלת הלול משום איסור צידה?

באילו נסיבות, לפי מרן השו"ע, לא יחולו בשבת גדרי צידת בעלי חיים ביתיים?

האם לצורך קביעת איסור צידה יש להבחין בין בעלי חיים מתורבתים לבין אלו שאינם מתורבתים?

האם ניתן לחלק בשיטת הרמב"ם באיסור צידה בשבת תוך הבחנה ברמת השליטה של האדם על בעלי החיים שברשותו?

תאריך: 
28/07/10 י"ז אב התש"ע
x

Audio Playlist