אשה ששכחה לומר "יעלה ויבוא" בברכת המזון בחג הסוכות, האם חייבת לחזור על ברכתה?

האם הפטור של האשה מוגבל למצוות ישיבה בסוכה או כוללת גם פטור ממצוות שמחה בחג?
היש מצוות עשה מן התורה לאכול כזית פת בליל ראשון של סוכות כמו חיוב המצה בליל ראשון של הפסח?
מי שנכנס לסוכה לאכול קליות ופירות בלבד, האם ברכתו: "לישב בסוכה" הינה ברכה לבטלה?

תאריך: 
22/09/10 י"ד תשרי התשע"א
x

Audio Playlist