היש חובה לברך "הטוב והמטיב" על יין מבושל לאחר שברך "הגפן" על היין הקודם ששתה?

באילו נסיבות תקנו חכמי ישראל לברך "הטוב והמטיב" עם שינוי יין?

ומה דינו של יין עם סוכר, האם פסלותו לקידוש גורעת ממנו ולא יכלל בברכת "הטוב והמטיב"?

כיצד יש להתייחס בנושא זה ליינות התעשייתיים הכוללים תוספים מלאכותיים המשפיעים על טעם היין?

תאריך: 
03/10/10 כ"ה תשרי התשע"א
x

Audio Playlist