המסיימים תפילת המוסף בשבת סמוך לחצות היום, האם בטלו מצוות סעודה שניה וקידושא רבה?

מה המיוחד בחיוב הברכה על היין בסעודה שניה והרי לכאורה יש לקבוע אף סעודה שלישית על היין?
אלו מפגעים הלכתיים נגרמים ע"י אלו המשנים ודוחים את מועדי התפילה תוך סטייה ממסורת אבות?
כיצד יש לנהוג בסעודה שניה וקידושא רבה ביום שמחת תורה כאשר נפטרים לבתיהם מאוחר לאחר הפיוטים

תאריך: 
10/10/10 ב' חשון התשע"א
x

Audio Playlist