מלח שהונח בכלי בשרי נקי, האם אסור להשתמש בו בארוחה חלבית?

האם יש לחשוש שמאכלים חריפים עלולים לפלוט טעם מתוך הכלים שהם מונחים בם?

באילו נסיבות יש לחשוש ולאסור המאכלים החריפים שלא להשתמש בארוחה חלבית או בשרית למרות שהם בעצמם "פרווה"?

האם יש לחשוש ל"מליח כרותח" לא רק להפלטה והבלעה במאכלים אלא גם להפלטת טעם מכלים אף שהם נקיים?

תאריך: 
14/10/10 ו' חשון התשע"א
x

Audio Playlist