מה ניתן ללמוד מתשובת הגר"ע יוסף על המנהג לכתוב פרשת "פיטום הקטורת" על קלף?

כיצד מתיישב עם ההלכה (לפי רבינו הרמב"ם ומרן השו"ע) האוסרת לכתוב ספר תורה מגילות מגילות?

מהם המפגעים ההלכתיים (עפ"י תשובת הרמב"ם) העלולים להיגרם בגלל המנהג לכתוב או לרקום פסוקים על הטליתות?

האם עושים נכון העיתונים החרדיים הכתובים באותיות מרובעות ומה תקנתם ע"מ שיעמדו בכללי ההלכה האמיתית?

תאריך: 
15/10/10 ז' חשון התשע"א
x

Audio Playlist