המפריש תרו"מ מטבל ודאי, מהן הברכות החלות עליו? האם במעשר עני יש מושגי פדיון או חילול?

האם חייב לחזור ולברך על פדיון מעשר שני למרות שכבר ברך על הפרשת תרומות ומעשרות?

מהי הדרך המומלצת בימים אלו לחילול מעשר שני על טבל ודאי באמצעות פירות מתוקנים או באמצעות כסף?

מה יעשה בפירות מעשר עני אשר עלולים להרקב עד שימצא עני למסור לו פירות המעשר?

תאריך: 
18/10/10 י' חשון התשע"א
x

Audio Playlist