אמר "והוא רחום" לפני תפילת ערבית, האם יחזור ויאמר קדיש?

מהו מעמדו של הקדיש, האם לסיום תפילה או גם כפתיח לתפילה?

מדוע אצל ה"בלדי" אומרים קדיש לפני תפילת מנחה ואין אומרים קדיש לפני תפילת ערבית?

האם אמירת קדיש תלויה באמירה מקדימה של מזמורים או מס' פסוקים?

תאריך: 
15/11/10 ח' כסלו התשע"א
x

Audio Playlist