בימים שקורים ב- 2 ס"ת, מדוע אין אומרים קדיש לאחר ספר ראשון? האם אמירת מזמור של יום בין ספר ראשון לשני מהווה הפסק?

איזה מעמד קבעו חכמים לקדיש והאם אמירתו טרם סיום חובת היום במס' העולים מהווה הפסק?

האם אמירת פיוט לחתן לפני עלייתו לתורה או אמירת "מי שברך" בין המברכים, מהווה הפסק?

נאמר בתלמוד ונפסק להלכה שהמפטיר יקרא בנביא רק לאחר שיגלול ס"ת-מה עדיף, איפוא, לכסות הס"ת במטפחות ויקרא בנביא או שיאמרו "מה רב טובך" תוך כדי גלילת ספר התורה?

תאריך: 
08/12/10 א' טבת התשע"א
x

Audio Playlist