דילוג לתוכן העיקרי

בצל שטוגן בסיר בשרי, האם מותר לאכול הבצל עם מאכלי חלב?

מהי השיטה ההלכתית לדעת הרמב"ם ומרן ומהי השיטה ההלכתית שעל פיה פוסקים חכמי אשכנז?

חתך מאכל בסכין דמי, דהיינו: סכין שחיתך בו הבשר לפני הכשרתו, האם יאסר המאכל?

חתך מאכל בסכין בשרי נקי, היש נסיבות להיתר המאכל עם חלב ללא חשש איסור?