דילוג לתוכן העיקרי

חלב שנשפך בטעות לתבשיל בשר בשבת, כיצד ינהג ע"מ להציל את התבשיל האסור?

כשמדובר בבשר עוף שאיסור התבשיל הינו מדרבנן, כיצד יוסיף מאכל מותר ללא נגיעה באיסורי השבת?

אכילת בשר חי בשבת מותרת לשיטת השו"ע, האם מותר למלוח או לחלוט לשיטת הרמב"ם?

כלי שקנה מגוי, האם מותר להטבילו בשבת ללא חשש לגזירת חכמים: "נראה כמתקן כלי"?