דילוג לתוכן העיקרי

בקבוק יין ביתי שהועבר ע"י גוי מהשולחן למקום אחר, האם היין נאסר לשתיה?

באלו נסיבות נאסר היין של היהודי שהופקד אצל גוי, האם גם בטלטול הבקבוק אף שהוא סגור?
כאשר יהודי שוכר פועלים גויים שיעבירו את יינו ממקום למקום והוא הולך במרחק מה מהם, האם בנסיבות שכאלו יאסר היין?
היש מקום להקל בדיני יין נסך כאשר לא היתה נגיעה ביין וכשמדובר בגויים שאין שם ע"ז שגור בפיהם?