דילוג לתוכן העיקרי

האם ישנם תבלינים שדינם לגבי תרומות ומעשרות, ערלה וברכות כדין מיני פירות וירקות?

מיני צמחים המוספים לתבשיל, מהו המבחן ע"מ להחשיבם כתבלינים או להחשיבם כמרכיב מסויים של התבשיל?

מהם ההבדלים בין עלי התה הנחשבים לתבלין לבין הקפה הנטחן מפולי הקפה?

מהי הברכה על השוקולד המיוצר מפולי הקפה, היש להתחשב בשינוי הצורה?