האם רשאי בעל דין לבקש הבהרה על פסק-דין שיש חילוקי דיעות על הפרשנות שלו?

העמדה המקובלת: פרשנות – כן! תיקון תכני – לא! תיקון טעות סופר – כן!, האמנם מתאים לשיטת הרמב"ם?

האם רשאי בעל הדין שהינו תלמיד חכמים לטעון שבית דין טעה תוך הבאת נימוקים הלכתיים מבוססים?

הדיינים שגילו שטעו בדין על בסיס נימוקים הלכתיים, האם רשאים הם טרם ביצוע פס"ד להודיע לבעלי הדין על טעותם?

תגיות: 
תאריך: 
20/01/11 ט"ו שבט התשע"א
x

Audio Playlist