מי שבדעתו להמשיך ולשתות ונאלץ לעקור ממקומו, האם מתחייב בברכה אחרונה וברכה חוזרת על המשך שתייתו?

מהם התנאים שיתחייב בברכות על מאכל או משקה שהשאיר, האם זה תלוי בזמן שעבר מאז שהפסיק ועד שחזר לשתות?

המהלך בדרך ומשקהו עמו או שיושב כל היום במקום אחד ושותה מידי פעם, האם יתחייב בברכה על כל שתיה ושתיה?

השאיר זקן או חולה נפטר מברכות חוזרות כשיחזור, האם דווקא כשהם שותפים אתו למסיבה?

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
58.00₪