האם רשאי אדם לכפות על שכנו בניית מחיצה בטענת "היזק ראיה" אף לאחר שנים רבות של שתיקה מצידו?

האם ניתן להסתפק במחיצה נמוכה או שקופה בין השכנים ע"מ להיפטר מטענת "היזק ראיה"?
האם תעמוד טענת "היזק ראיה" לחייב השכן להעמיד מחיצה גם בחצר או בגינה?
לדעת החוששים מ"עין הרע", היש לחייב את החושש לבנות על חשבונו ובגבולו מחיצה גבוהה ואטומה?

תאריך: 
26/01/11 כ"א שבט התשע"א
x

Audio Playlist