הכותב ביד שמאל ואילו שאר פעולות עושה בימינו, באיזה יד יניח תפילין?

אם יהיה דינו לענין הנחת תפילין כאטר, איזו יד תיחשב כ"יד כהה"?

מהו המבחן הקובע לענין הנחת התפילין, רוב הפעולות של האדם או פעולת הכתיבה?

מהי הפשרה שקובע הגר"ע יוסף בדין הנחת התפילין ליהודי בנסיבות אלו?

תאריך: 
30/01/11 כ"ה שבט התשע"א
x

Audio Playlist