דילוג לתוכן העיקרי

ספר תורה שבלה, האם רשאים ליטול יריעות ממנו ולהציגם למזכרת בסלון?

מה עדיף, גניזת ס"ת בכד חרס כמתואר במקורות או במוזיאון בתנאים של שמירה נאותה?

ס"ת שדינו לגניזה, האם ניתן לחלק היריעות שלו לת"ת לשם לימוד או שיש בכך פגיעה בקדושתו?

באילו תנאים יכול שתהיה זו אף מצווה להציג חלק מהיריעות למזכרת באחד מחדרי הבית?