האם מותר להתחתן בימי הפורים?

מה פישרה של השתיקה בתלמוד ואי התייחסות לנושא הנישואים בימי הפורים?

היש לחוש לשיטת הרשב"א שאין לערבב שמחה בשמחה כפי שנקבעה ההלכה לנושא זה בחול המועד?

קדש אשה סמוך לכניסת השבת כיצד תיערך סעודת המצווה בליל שבת, מדוע אין חשים לערוב שמחה בשמחה?

תאריך: 
10/03/11 ד' אדר ב' התשע"א
x

Audio Playlist