פורים שחל במוצ"ש, כיצד ינהגו בהבדלה ובמקרא מגילה?

באלו נסיבות רשאים להביא המגילה לבית הכנסת מבעוד יום ללא חשש הכנה משבת ליום חול?

האם רשאים להבדיל על הנר בלבד לצורך קריאת המגילה ולדחות שאר ההבדלה לאחר הקריאה?

המאחרים תפילת ערבית מחשש לחילולי שבת תוך הכנת התחפושות וכיו"ב, כיצד עורכים הבדלה לפני התפילה?

תגיות: 
תאריך: 
13/03/11 ז' אדר ב' התשע"א
x

Audio Playlist