האם רשאים להגעיל כלים בנוזלים אחרים או דווקא במים?

היש חובה להשבית הכלים 24 שעות טרם הכשרתם או שישנם דרכים לפגום טעם הכלים בזמן קצר יותר?

מהי הדרך המומלצת לפגום הכלים טרם הכשרתם באמצעות הגעלה?

כיצד ינהגו האחראים על הכשרות כלים המוניות לפני הפסח ע"מ שההגעלה תהיה בהתאם להלכה?

תגיות: 
תאריך: 
23/03/11 י"ז אדר ב' התשע"א
x

Audio Playlist