מזגו יין לעובד זר, האם ניתן להכשיר את בקבוק היין מאיסור יין נסך?

הלכה היא בידוע שיין נסך אוסר בכל שהוא בגלל חומרת ע"ז, האם בכל תנאי ובכל מצב?

היש תנאים שמזיגת יין לכוס של גוי לא תאסור היין שבבקבוק למרות דין "ניצוק"?

מהי הדרך ובאילו תנאים ניתן להכשיר את בקבוק היין שנאסר משום "ניצוק"?

תאריך: 
24/03/11 י"ח אדר ב' התשע"א
x

Audio Playlist