מצוות ההגדה בליל הסדר, האם נשים חייבות? האם מותר לנשים לשיר יחד עם הגברים בליל הסדר?

מה נשתנה דין סיפור נסי יציאת מצרים בליל הסדר מדין סיפור נסי יציאת מצרים במשך כל השנה?
לדעת הסוברים שרמת החיוב של הנשים כאנשים, האם יכולה אשה להוציא י"ח את האיש?
באילו נסיבות יגבר השיקול של חובת הצניעות לאסור את שירת הנשים בליל הסדר?

תגיות: 
תאריך: 
25/03/11 י"ט אדר ב' התשע"א
x

Audio Playlist