האם עדיף לקבוע פרשת המזוזה גלויה ופרושה במקום לגלול אותה ולהסתירה בבית המזוזה?

הרמב"ם ציין חשיבות המזוזה לזכור יחודו של ה' ומאידך מחייב גלילתה וכריכתה בבית המזוזה, היש סתירה בדבריו?

מדוע בדיני התפילין לא נזכרה החובה להציג הפרשיות גלויות ע"מ שיקרא אותם ויזכר ביחודו של ה'?

מדוע נתחייב הסומא הן במזוזה והן בתפילין והרי אינו יכול לקרות הכתוב בפרשיות שבהם?

תאריך: 
04/04/11 כ"ט אדר ב' התשע"א
x

Audio Playlist